Bakit kumakain ng dugo ang mga Kataoliko? Ang isang dahilan kung bakit kumakain ng dugo ang mga katoliko ay dahil sa talatang ito sa bibliya. Ito ay mababasa sa Leviticus 19:26. Huwag kayong kakain ng karne na naroon pa ang dugo nito. Sabi naman sa Acts 15:29: "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

Source:

Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post a Comment

 
Top