Ang oligarkiya ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas. Kamakailan lang nagsalita ang Pangulong Duterte laban sa mga oligarko sa nasyon dahil sa hindi pagkakasundong pamamalakad ng mga korporasyon sa adhikain ng pamahalaan. Mula pa sa simula ng kasaysayan mayroon ng mga indibiduwal na nag pakita na ng kanilang kakaibang impluwensiya sa ikot ng mundo. Maging sa ekonomiya, relihiyon at politika. Ang kanilang kapangyarihan ay mararamdamang humuhubog sa kultura ng mga bansa. Kaya naman hanggang ngayon ang oligarkiya ay kinapopootan ng marami at kinagigiliwan ng iba.

Source:

Post a Comment

 
Top